2011. február 24., csütörtök

összefoglaló az újplatonizmusról

i.sz. III. század közepétől, Plótinosz iskolaalapításától, „pogány filozófia”

egyetlen ellenfele a kereszténység, keresztény filozófia


Plótinosz: (204/5-270)

 • alapító. szándéka: platonizmus, nem újplatonizmus.
 • élt: Egyiptom, Alexandria, Róma (filo. iskola alapítás)
 • a nagy filozófiai kérdésekre a klasszikus görög filozófiai hagyományokban keresi a választ, és filozófiai érvelésében is makacsul ragaszkodik hozzájuk (pl. vita a gnosztikusokkal)
 • vizsgálódásmódszerei is hellenisztikusak: a fogalmak univerzális jelentéseit veszi alapul. ezeknek a jelentéseknek a megértéséhez a klasszikus görög magyarázatokhoz fordul. a platonisták később egyetértenek abban, hogy Platón írta meg a mindenkori igazságot. -> SOHA nem szállnak szembe Platón tanaival
 • elutasította a szeptikus és epikureus irányzatokat, írásaiba beleépített a peripatetikus és sztoikus iskolákból
 • teoretikus modell: Feltételestől Feltétlenig egyszerű eljutni. de hogyan lesz a Feltétlenből Feltételes? (Egy, Értelem, Lélek)
 • világlélek egyenrangú az emberi lélekkel, a feltételes mindig rendelkezik a feltétlen egyes elemeivel

Porphüriosz (234-305) és Iamblikhosz (245-325)

 • Plótinosz halála után két irányzat alakul ki
 • Porphüriosz:
 1. hangsúlyossá válik a felfogható valóság egysége, metafizikai elmélete egyszerűbb.
 2. erős érvek a kereszténység ellen.
 3. elveti a világvége elméletet, mert az kizárja isten jószándékát.
 4. az erény négy fokozata: polgári (szenvedély), megtisztító (lélek és test), teoretikus (az érték vizsgálata), paradigmikus
 5. lét, élet, értelem || isten, a belőle áradás és a visszatérés è Szent Háromság tan!!
 • Iamblikhosz:
 1. strukturált valóság
 2. metafizikai elméletében a magasabb szinteket emelte ki
 3. 10 kötetes sorozat Püthagorasról
 4. vallási hagyomány és platóni filozófia összehangolásának vágya
 5. istenivé válás (visszatérés) theurgikus módszerekkel
 6. isteni és emberi lelkek különbözőek, a feltételes nem tartalmazza a feltétlent
 7. az athéni platonisták értettek egyet tanaival
 8. két évszázadon át mérvadóak voltak elméletei a platonikusok körében
 9. *Dionüsziosz
 10. legnagyobb hatásuk a latin nyugaton volt
 11. pl. porph. nemi kérdése (1. létezik? 2. testi vagy testetlen? 3. ha testetlen, önállóan létező-e) univerzálévita lett (fordítások: latin, szír, arab)

Az athéni és alexandriai iskola

 • v. sz.
 • Athén: Plutarkhosz
 1. metafizika, teológia, pogány vallás védői
 2. Platón műveit kommentálják
 3. filozófia: megtisztulás útjának egy szakasza
 • Alexandria: Hüpatia, Szünesziosz, Hieroklész
 1. Arisztotelész műveit kommentálják
 2. vallási szempontból semleges logikai kérdések -> kompromisszumok a keresztényekkel

a világ örök, isteni és tökéletes

Nincsenek megjegyzések: