2010. február 28., vasárnap

A hét

Hétfő - este csomókat találok a csípőmön és a bal combtövemnél. pánik
Kedd - szakítunk
Szerda - anyával balhé, ezentúl minden szerdán 4től a bkv klubban kell lennem.. viszlát, etv gyűlések
Csütörtök - kiraknak minket a toronyból vágásóra közepén.. délután találkozom a lányokkal, Ibu lemondja a találkozót, Iminek az idegeire megyek. a saját pultosom kioktat a vendégszerzésről
Péntek - orvos. nyirokcsomóim vannak, cseresznye és dióméretű. nem tudja megmondani az okokat
Szombat - megkérdezem a csoptársakat, benne lennének-e egy órabemutató forgatásban. az ötlet tetszik nekik, csak épp az arcukat nem adják hozzá. felajánják, hogy a cipőjük orrát filmezhetem és úgy válaszolnak. este a jobboldalamon is észreveszem, hogy nőtt a nyirokcsomóm
Vasárnap - Ayumi is lemondja a találkozót. elegáns befejezés.
[edit] Csekker sikeresen beírt engem egy olyan anyag forgatásához, aminek az ötletét is hülyeségnek tartottam. szép.

2010. február 27., szombat

:(

gecire vége lehetne már ennek a hétnek.. hogy alakulhat minden ennyire szarul?

2010. február 26., péntek

lulz

Daniel elv üzenete:
*szia
*nem érsz rá véletlenül ma este?

HardcorePunk Night Ma 19:00-kor
International Club Tour - Exclusive Madness Edition (new club PRESTIGE) Ma 22:15-kor

...úgyhogy úgy döntöttem, itthon maradok.
Dió nagyságú a nyirokcsomóm.

Rain

Az angyalom óta (ez ~szeptembert jelent) Rain a legédesebb ember, akit volt szerencsém megismerni. A Filozófus úrnak netántán igaza volt megismerkedésünk elején: "Minden okkal történik." ... csak nem azzal az okkal, amire az út elején számítasz.
:)

2010. február 24., szerda

Szerda

A hetem hivatalosan is S-Z-A-R.

Amit a magyarokról mondtak...

Időrendi sorrendben.


IBN RUSZTA arab lexikografus és földrajzíró 930 táján írja
"A magyarok turk fajtájúak és vezérük húszezer lovassal vonul harcba... A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Sok szántóföldjük van... Ezek a magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk selyembrokátból való. Fegyvereik ezüsttel és arannyal vannak kiverve és gyönggyel berakottak."

BÖLCS LEO bizánci császár (866-911)
"A magyarok a munkát, a fáradtságot, az égető meleget, fagyot, a hideget, minden nélkülözést tűrnek. Szabadságkedvelők és pompakedvelők."

LOTHARINGIAI REGINO apát Világkrónikájában (908) írta a magyarokról
"A fáradalmakban és harcokban edzettek, testi erejük mérhetetlen... karddal csak keveseket, de sok ezreket ölnek meg nyilakkal, amelyeket olyan ügyesen lőnek ki szarujaikból, hogy lövéseik ellen aligha lehet védekezni... Természetük dölyfös, lázadozó... természetüknél fogva hallgatagok, készebbek a cselekvésre, mint a beszédre."

FRUILI BERENGAR (845-924) itáliai király (887-915), utolsó szent római császár (915-924) lombardiai követe a magyarokról 921-ben
Gazdagságuk pazar és szembetűnő. Hatalmas sereget tudnak kiállítani! Kürtszóra indul fordul egész serege. Napokig lovagolnak váltó lovaikon. Ha megindulnak megmozdul ég és föld alattuk. Harciasságuk és bátorságuk egyedülálló. Nem félnek a haláltól! Mosolyogva halnak meg! Legyőzhetetlenek.

MIHÁLY SZÍRIAI PÁTRIÁRKA (1196)
"A magyarok becsületesek, őszinték, életfenntartásukban okosak... nem szeretik a sok beszédet."

Lengyel krónikás
"Kálmán saját korának valamennyi uralkodóját felülmúlta tudományával."

Sankt Gallen-i Évkönyvekben (895-1060) EKKEHARD írja
"Nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna a mi kolostorunkban, mint a magyarok. Ételt és italt ugyanis a legnagyobb bőséggel adtak..."

PRÁGAI KOZMA cseh püspök Könyves Kálmán idején Magyarországon tartózkodott. 1110-ben írja krónikájában
"A magyar király/nép hatalmas, kincsekben gazdag, háborúban diadalmaskodó s a föld bármely királyával képes szembeszállni"

GARDEZI perzsa író, 1050. körül
"A magyarok bátrak, jó kinézésűek, és tekintélyesek. Ruházatuk színes selyemszövetből készült, fegyverzetük ezüsttel bevont, fényt kedvelők."

PIERE VIDAL provencei trubadur a XII. században járt Imre királyunk (1196-1204) udvarában és így írt hazánkról
"Hogy felvidítsam életemet, elmentem Magyarországra, a jó Imre királyhoz. Ott jó hajlékot találtam, becsületes, jólelkű barátokat és szolgákat."

BERNARDUS I AYGLIER (1216-1282) francia születésü Monte Cassino-I apát (1263-1282) 1269-ben írja
"A magyar király hatalmas, amikor megindítja seregeit, északon, keleten mozdulni senki nem mer."

II. PIUS pápa Hunyadi János seregének világjelentőségű nándorfehérvári diadal után (1456) írja III. Frigyes császárhoz küldött levelében
"Magyarország a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védője."

CARDAILHAC JÁNOS alexandriai pátriárka így jellemezte Nagy Lajos magyar királyt (1342-1382), akit személyesen ismert
"Isten a tanúm, hogy nem ismerek oly nagy és hatalmas uralkodót, aki oly alázatosan és szerényen viselkednék, és becsülete megsértése nélkül annyira óhajtaná a közbékét és nyugalmat."

II. MURAD szultán (1404-1451) kijelentette
"Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak."

ENEA SILVIO PICCOLOMINI (1405-1464) a későbbi II. Pius pápa 1444-ben levélben írja Széchy Dénes esztergomi érsek primásnak (1440-1465)
"Minden joguk megvan a magyaroknak visszakövetelni a koronát, mert a magyar királyság archiregnum."
(Archiregnum főkirályságot, őskirályságot jelent)

BONFINI (1425-1502)
"Az írók a kegyetlenség minden nemét ráfogják a magyarokra, kivéve mindkét nem szemérmének megfertőztetését, melyet otthon úgy, mint a táborban kerülték."

MARZIO GALEOTTO (1427-1497) és ANTONIO BONFINI (1425-1502) olasz humanisták mindketten azt írják Magyarországról, hogy
Európa népei mind írigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagymennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló.

JEAN LEMAIRE DE BELGES francia író 1511-ben írja
"Magyarország a kereszténység védőbástyája."

ROBERT JOHNSON angol 1616-ban
"Ez az egy királyság többet tett az ottomán ambíciók csökkentésére és az ottomán szerencse megakasztására, mint a többi összes keresztény államok együttvéve."

MONTAGU MÁRIA, (Wortley angol követ felesége) írta 1717-ben
"A magyar hölgyek sokkal szebbek, mint az ausztriaiak, s az összes bécsi szépségek Magyarországból kerültek ki".

MILTON (1608-1674), az Elveszett Paradicsom szerzője
"Büszke vagyok arra, hogy Magyarország és Anglia között kulturális kapcsolat áll fenn."

SAVOYAI JENŐ (Eugene de Savoie-Carignan) herceg (1663-1736) francia születésü osztrák hadvezér és államférfi, a magyarokról
"Ha győznek, az a mi győzelmünk Európáé -, ha vesztenek, az az ő szerencsétlenségük."

MONTESQIEU (1648-1755)
"A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van."

CHARLES MAURICE TALLEYRAND-PÉRIGORD gróf (1754-1838) francia államférfi, diplomata mondta Napoleonnak
"Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra és büszkék múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük amit akarsz."

NAPOLÉON BONAPARTE /Napoleone di Buonaparte/ (1769-1821) hadvezér, politikus, francia császár olasz nemesi családból származó, korsikai születésű francia 1809-ben írta hozzánk magyarokhoz intézett kiáltványában a győri csata előtt
"Dicső származástok régiségével méltán büszkélkedhettek..."

JULES MICHELET (1798-1874)
"A magyar nemzet a hősiesség, a lelki nagyság és a méltóság arisztokráciája. Mikor fogjuk adósságunkat ez áldott nemzet iránt leróni, mely a Nyugatot megmentette? Vajha a francia történetírás leróhatná már egyszer hálájának adóját a magyarsággal, a nemzetek hősével szemben. E nemzet hősi példájával felemel és megnemesít minket. A magyar hősiesség magas erkölcs megnyilatkozása."

EDUARD SAYOUS (1842-1898)
"A nyugati nemzeteknek hálával kell elismerniük azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Magyarország tett a civilizációnak, először, amikor testével vetett gátat a barbarizmusnak, majd midőn tántoríthatatlan bátorsággal ragaszkodott szabadságához."

G. HERRING angol, 1838-ban kiadott útirajzában írja
"Magyarország gátja volt a török terjeszkedésnek, bölcsője az alkotmányos szabadságnak és a vallási türelemnek."

SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879)
"A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb fel fog támadni."

R. BACKWILL angol politikai író írja 1841-ben
"Magyarország foglalja vissza helyét a nemzetek között, és legyen az, ami régente volt: Európa legbüszkébb védőbástyája."

VICTOR HUGO (1802-1885)
"Magyarország a hősök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség megtestesülése."

BISMARCK német kancellár (1815-1898)
"Különös nép a magyar, de nekem nagyon tetszik."

TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon tett látogatásakor kijelentette
"Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért."

ELISÉE RECLUS (1837-1916)
"Magyarország rendkívüli előnye, hogy szoros értelemben vett földrajzi egység. A magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefüggőbb területe. Bármint alakuljon is a közép-európai államok sorsa, bizonyos, hogy a magyarság mindig a legjelentékenyebb szerepet fogja játszani a Kárpátok által körülvett óriási arénában."

PAUL TOPINARD antropológus, 1881-ben kiadott első antropológiai kézikönyvében írja
"Mai napság a műveltebb magyar családok arcvonásai a legszebbek közé tartoznak egész Európában. A közepesnél valamivel nagyobb termetű, jól megtermett testalkatúak, szabályos arcvonásúak, barnás vagy fehéres bőrszínűek, barna hajúak és szeműek,... anthropológiai szempontból az eddigi adatok a finnekkel való rokonság ellen tanúskodnak..."

HANS NORMAN 1883
"Magyarország összes népei közül kitűnnek az igazi magyarok... jó alkatú, kemény izomzatú emberek, nemesek, mintegy márványból faragottak... szemeik tüzesek".

VAUTIER francia politikus a 20. század elején írja
"Magyarország múltja fényes, de a jövő még dicsőbb sorsot tart fenn számára."

PAYOT
"Magyarország csodálatra méltó földrajzi egység, amelynek egyes részei összhangzatosan egymásra vannak utalva, és nem szakíthatók el az egész sérelme nélkül."

RENÉ GROUSSET (1885-1952) francia történész, szakterülete Ázsia és a Kelet
"Magyarország Európa előőrse volt Ázsia felé. Árpád országának a kereszténység felvétele óta az volt a szerepe, hogy megállítsa a Kárpátoknál, vagy a Dunánál a mongol hódítókat. S az ő hősies ellenállása kényszerítette megállásra a törököt."

D'ANNUNZIO olasz költő 1926-ban
"Mindaddig, amíg Magyarországnak nem szolgáltatnak igazságot, a Duna-medence kérdéseit nem lehet véglegesen rendezni. A háború igazi megcsonkítottja Magyarország."

G. FERRERO olasz történetíró (1871-1942)
"Magyarország ezeréves állam, történelmi és földrajzi egység, évszázadok által összeforrasztva, és belső vonzóerők által összetartva, amit sem fegyver, sem toll máról holnapra föl nem bonthat."

I. GARVIN angol publicista 1925-ben írta
"Valamennyi legyőzött nép közül a tehetséges, felsőbbséges magyar népnek jutott a leggonoszabb sors."

Szent PIO született FRENCESCO FORGIONE (1887-1968) olasz kapucinus szerzetes jövendölése
"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

LORD SYDENHAM, az angol felsőház tagja 1927-ben kiadott könyvében írja
"A legélénkebb részvéttel nézem ezt a dicsőséges múltú büszke népet, amely most a kisantant jól felfegyverzett népeinek gyűrűjébe van bezárva."

LEON TAPIER
"Európa nem ismerte fel idejében a szolidaritás fontosságát Magyarországgal szemben, melyre a török ellen folytatott háborúk teljes súlya nehezedett. A magyar nemesség a kereszténység lovagja szerepét töltötte be. A 12-15. századokban Magyarország bebizonyította, hogy azonos szinten áll Európa nagy államaival."

ARCHIBALD CARY COOLIDGE professzor (1866-1928), aki politikailag és történelmileg jól ismerte Közép-Európát, 1919, január 19-én Woodrow Wilson amerikai elnöknek jelentve javasolta a Trianoni békeparanccsal kapcsolatban Magyarország gazdasági egységének megtartását, ellenezve Erdély elszakítását
"Egy ezer éves egységes országra erőszakolni, elfogadtatni ilyen elrendezést, mint véglegest, a jövőt gyűlöletre, harcra és viszályra kárhoztatná, valószínűsítené egy katonai jellegű konfrontáció létrejöttét belátható időn belül." (Javaslatát a konferencia nem fogadta el.)

LORD ROTHERMERE 1927. június 27-én a Daily Mailben írja
"Az új európai határok igazságtalansága állandó veszedelme Európa békéjének, és azok a kezek, amelyek a mai politikai helyzetet létrehozták, a jövő háború magvait hintették el."

ISMAIL GALAAL (1914-1980) szomál (Afrika) költő 1962-ben arról számol be
"Kelet-Afrika pusztáin tevekaravánok tábortüzeinél a magyar szabadságharcról énekelnek olyan törzsek is, melyek Európáról sem igen hallottak."

ENRICO FERMI olasz atomfizikus (1901-1954)
Amikor Fermit megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta:
"Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

ALBERT CAMUS (1913-1960) francia nobeldíjas író 1957. október 23-án tartott beszédéből részlet
"A magyarok vére.
Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésbe, - a nyugati világ szemeláttára, amely nem takarékoskodnék sem tapssal sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házi papucsát, mint a futball szurkolók a vasárnapi kupamérkőzés után.
Túl sok a halott már a stadionban, s az ember csak saját vérével gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.
A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásnak visszhangjával elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben.
És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz, hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi hangunk túlságosan gyenge, kívánom, hogy a magyar ellenállás megmaradjon addig a pillanatig, amíg keleten az ellenforradalmi állam mindenütt összeomlik ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt.
A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esdendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.
A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, - még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat.
Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában.
A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, s ők azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk, - miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadták nekünk!"

ZBIGNIEW KAZIMIERZ BRZEZINSZKI amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években leírta
"Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. Aki birtokba vette Európát, az ura az egész világnak."
(A Nasa kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk élőlény, melynek a szív csakrája a Kárpát-medencében található. A Föld 7 energetikai központja közül a Pilisben található a Föld szívcsakrája.)

XIV. DALAI LÁMA TENZIN GYATSO született LHAMO DÖNDRUB, az 1980-as évek második felében kinyilatkozta
“a Földön a magyaroknak energiaközpontot védő szerepük van.”

2006. október 11-én Prágában a Dalai Láma üzente a magyaroknak
“Magyarok! Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehetőség mindazon által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményező képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk! Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 próbálkozást jelent. Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen nagymúltú nemzet fényes jövő előtt áll. Kérem dolgozzanak továbbra is keményen és távlatokban gondolkodjanak! Tartsák szem előtt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják. Az emberek sokszor – és ez a politikusokra különösen igaz – elvesznek az apró részletekben. Ez nem helyes.
Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Köszönöm.”

HELMUT KOHL német konzervatív politikus, kancellár 1982-1998-ig
"A legnagyobb csapást a nemzetközi kommunizmusra a magyarok mérték és a berlini falból az első követ a magyar hősiesség ütötte ki."

HANS KUITERT holland újságíró véleménye a magyarokról 2001. július 31-én jelent meg a "De Telegraaf"-ban
"A nacionalizmus gyakran ellenérzést vált ki a világban: másokkal szembeni felsőbbrendűség érzését sejteti s olyan kellemetlen nevek kapcsolódnak hozzá, mint Hitleré, Milosevicsé és - néhány palesztin számára - Sharoné. A magyar nacionalizmus azonban más természetű, veszélytelen jelenség. A magyar nacionalizmus ugyanis a Marsról jön.
A Marsról, a nap negyedik bolygójáról, ahová a NASA áprilisban kutató szondát indított, noha kutatás végett elég lett volna egy Concordot küldeni Budapestre. Hisz Magyarország a Földre szállt Mars s a magyarok olyanok, mintha földöntúli elmék lennének: virtuózok a számítástechnikában, briliáns tudósok, akik Nobel díjakat nyernek, kiváló matematikusok. Egyszóval ha igaz a mese - az emberiség krémje."
ISAAC ASIMOV egy óvatlan pillanatban ezt mondta róluk: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."
Az Európai Unió előre látása tehát, úgy tűnik, messze túlszárnyalta akár az ifjabb Bush, akár Putyin legmerészebb álmait. Az EU ugyanis Magyarországgal nem egy más államokkal körbevett sztyeppés országocskát hívott az európai népek nyikorgó szövetségének sorába, hanem egyenest a földöntúliak országát. Mert mi más is lehetne a magyar lelemény magyarázata, mint hogy a magyarok olyan briliáns elmék leszármazottai, akik a Marsról érkeztek?

Csak így eshetett meg, hogy ők adták az emberiségnek az internetet, a computernyelvet, a modern repülőket, az atomfegyvereket és egyéb találmányokat.

Én személy szerint nagy rokonszenvvel figyelem ezt a fajta ártatlan nacionalizmust, hisz nem akar más országokat meghódítani, nem vezet tömegsírokhoz és az ENSZ Büntető Törvényszéke elé kerülő vádakhoz. Csak arról szól, hogy hinnünk kell magunkban - még ha olykor azt gondolják is rólunk, s olykor mi magunk is akképp vélekedünk, hogy talán a Marsról jövünk."

Nepáli papok 2005-ben kijelentették, hogy mindennap imádkoztak a Földért.
"Most vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt.”

TANPAI RINPOCE a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája magyarországi tartózkodása idején (2007) így szólt a magyarokhoz
“Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök örszágában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújulás már megindult Önöknél!”

JOACHIM MEISNER (1933- ) bíboros, 1989-től kölni érsek, Budapesten,
2009. augusztus 20-án mondta szentbeszédében

“Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben megerősödött népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni… Szent István államfelfogásában soha nem tudott az a nyugateurópai abszolutizmus kialakulni, ahol a király azt mondja: Az állam én vagyok. Ő országát Mária oltalmába ajánlotta. Királyságát úgy fogta fel, hogy ő csak gondozója és nem tulajdonosa azoknak az embereknek, akiket rá, mint intézőre biztak. Ha ez a fajta államfelfogás megmaradt volna a középkortól az újkorig, akkor az európai Kontinens sok szenvedéstől és nélkülözéstől menekült volna . Szent István királyi házába vette Máriát. Ő és honfitársai pedig Mária testvérei és Jézus tanítványai lettek. Ez Magyarországnak olyan méltóságot kölcsönzött, amely nem veszett el soha.”

-eRepről-
Ölelj át.
Tegyél le.
Engedj el.
- Szent Ágoston -

Ez kell. Ez lenne helyes. Csak ne lenne olyan rohadt nehéz. Meg kéne mozdulni, a dolgomat tenni, hiszen feladat mindig van, több is, mint amennyinek szabadna lennie, mégse tudok megmozdulni. Hozzánőttem az ágyhoz, amin ülök? Mindjárt megmozdulok... Vár a fürdő, vár a klub, vár a tévé, vár a házi feladat, várnak a kötelezők, várnak azok akik mellettem vannak. Leteszlek, és elengedlek, mert így helyes, mert ... mert szeretlek.
Mindjárt megmozdulok.

2010. február 23., kedd

25 nap. nem rossz. Bár esik az átlagom, a 4 hónapok jobban mutattak, mint most az egy hónapok.

[edit, szerda reggel] elmúltak a rémálmok is.

Vision Express kuponok

Kaptam postán egy rahedli (2x5) kupont a vision expresstől, de nem valószínű, hogy fel fogom használni őket. Ha valakinek kellenének, keressen meg.

A kuponok:

Második szemüveg ingyen
- február 15-március 28
- Magadnak vagy párodnak igényelheted a második szemüveget ingyen, a második szemüveg összértéke nem haladhatja meg az első összértékét. Az első szemüvegnek vékonyított lencsésnek kell lennie. A második szemüveg Vision Express Normal típusú, más akciókkal nem vonható össze a kedvezmény.

20.000 Ft Szemüvegkeret kedvezmény
- február 15-március 28
- Vékonyított lencsével kell igényelni a szemüveget, az új kollekció kereteire a kedvezmény nem vonatkozik.

Vision Express Progressive Basic lencse 29.980 Ft helyett 9.980 Ft
- február 15-március 28
- Új szemüveg vásárlásakor lehet igénybe venni.

Szemüveghez ajándék napszemüveg
- február 15-március 28
- A napszemüveg értéke nem haladhatja meg a szemüveg értékét, a szemüve vásárlásakor semmilyen kedvezmény nem vehető igénybe.

Vision Express Comfort Lencse 19.980 Ft helyett 4.980 Ft
- február 15-március 28
- Új szemüveg vásárlásakor lehet igénybe venni.

2010. február 22., hétfő

Hogy mekkora degenerált, idióta, bunkó parasztok a kommos felsőévesek, TE JÓÓÓ ISTEN. Már értem, miért nézik le ezt a szakot ennyire.. még szerencse, hogy hetente csak 1 olyan órám van, amire bejárnak a felsőévesek, hosszú távon nem bírnám ki idegekkel azt a színvonaltalanságot...

Egyébként annyira nem volt rossz a második hétfő. Már megvannak a nyilvános beszéd és prezentáció időpontjaim, és bár el kellett lógnom az utolsó órát hogy odaérjek a központi könyvtárba (hivatalosan is ez lett a 3. otthonom, több időt töltök lassan ott, mint idehaza), de sikerült kivennem _még két_ könyvet. Már több van nálam kikölcsönözve, mint ahány összesen van itthon. Mármint magyarul, persze. Angol könyvekből tele a felső polcom, és annyira szerettem volna újraolvasni egy párat vérfrissítésnek, de kezdek rájönni, hogy 48 kredit mellett nem nagyon fog menni.

Az egyetlen reménységem, hogy holnap lesz megint családszociolóóógia! plusz beviszem végre a(z újradolgozott, de itt még nem publikált) borítóterveimet, illetve megcsináltam az órarendemet is csilivili színesbe. Pártner kíváncsi, én pedig izgulok, hogy tetsszen neki.

Facebook. Valahogy tipikusan azokkal értjük meg egymást a legjobban, akiktől hírből a leginkább tartok. Az Anita Blake sorozat is ilyen volt.. aki kicsit is hasonlít rám, az elől sikoltozva menekülök, de ha megismerem, összenövünk. Jajj, még nem találkoztunk, már most teljesen odavagyok a drága Pedagógus Hölgyért, mi lesz ha tényleg találkozunk?

2010. február 21., vasárnap

házi vagy nyaklánc, házi vagy nyaklánc?

házi vagy nyaklánc, ez itt a kérdés.
a házi mellett szól, hogyha nem csinálom meg, rohadtul seggbe leszek rúgva, de ellene, hogy fogalmam sincs, mik lehetnek a válaszok és nincs a zsebemben a magyar helyesírási kézikönyv, ami ... hiba. holnap kiveszem a könyvtárból.

a nyaklánc mellett szól, hogy van egy rahedli gyöngyön, mintám és ötletem, ellene a szokásos lustaságom. najó, még végignézem a facebookot, a gmailt, a pupét, a fs!ot, az erepublikot, megnézem deviantarton az új képeket és utána nekikezdek a nyakláncnak. neki én.

2010. február 19., péntek

Első hétvége

Na rájöttem, hogy enyhén szólva is tartalmatlanra sikerült a heti blogolás. Ami igazából csupa móka-kacagás, mert örülök, hogy nincs rá időm :)

A hét.. Hát, egyelőre úgy néz ki, hogy bírni fogom a félévet és talán még azt a löketnyi pluszt is (okj) bele tudom majd rakni (meg a két nyelvvizsga), amit szeretnék (be kéne fejezni a jogsit).

Hétfőn és kedden reggel 8tól este 6ig ülünk benn. A leányzókkal majdnem minden óránk végig közös, és legnagyobb meglepetésemre csak szakos órákat sikerült erre felvennem. Ma délelőttig nagyon sajnáltam, hogy az összes pszichológia órát üt valami fontosabb és nem tudtam felvenni őket. Egyedül péntekre sikerült a neveléspszicho, de erről később :)

A szemináriumok irdatlanul nehezek lesznek. 4 beszédet kell megírnom, természetesen négy egymástól teljesen különböző témában. Erre jön a hegynyi könyv (csak szemináriumokra eddig több, mint 10 jött össze, és akkor a kollokviumos 10könyv/óráról még nem is volt szó), a munkamódszertan és az oldalakhosszú helyesírás. Bár, azt hiszem, Hedvig kisasszonynál már sikerült pár jópontot szereznem. Vagy nem.

A vizsgák... Naigen, a vizsgák. 11 lesz, ami sok. Nem akartam ennyit, de így jött ki. Eddig 4ről tudom, hogy szóbeli lesz, további kettő plusz kettőből is számítok még rá. Ma végigpörgettem a szabó ervin könyvkeresőjében a kötelezőimet, és _jópár_ nem volt benne a rendszerben, úgy anblokk.

A mindent elsöprő kedvenc órám határozottan a Családszociológia. Az a pasi, aki tartja, egy isten O_o Komolyan! Nem tudom, hogyan csinálja, de eszméletlenül jó az órája. Azt mondta, a célja meggyőzni minket félév végére, hogy gyereket szülni jó. Én az óra közepén már ott tartottam, hogy csak az ő kedvéért legalább 4-5 gyereket tuti összehozok. Zseniális fazon! Persze hál istennek ez csak ilyen egynapos roham, szóval keddenként nem szabad senkivel se találkoznom, mert gyereket akarok majd születni vele/szülni tőle.

Van három filozófiai órám. A művészetfilo hatására felvettem az elmefilot is. A tanár... tipikus filozófus. Szintén zseniális, csak nem a kápráztató értelemben. Fél órát késett, majd ledobta magát a tanári asztalhoz. Végignézett rajtuk, majd megkérdezte, hogy milyen órát kellene tartania. Miután elmondtuk neki, elkezdett gondolkodni, mi legyen a féléves tematika, végül az óra végefelé rákérdezett, hogy gyakorlatnak vagy elméletnek írta-e ki. Művészetfilóra már egy leheletnyit készült is, kettő teljes A4es lapot hozott magával, és már majdnem tudta, hogy miről fog szólni a félév. :) És tényleg az a téma, ami. Hamisítvány, mint bullshit!

A harmadik filo órán még nem voltam, ennek borzasztó egyszerű oka van. Drága babámmal beültünk neveléspszichora, ő csak a kreditért, én meg azért, mert érdekelt. Az óra 25. percében rájöttem, hogy hiába imádom a pszichológiát, szeretek olvasni róla és laikusokkal beszélgetni, de mint előadás... borzasztó volt! Egyszerűen nem bírtunk figyelni a nőre, az előadás fele természetesen latinul volt, a diák követhetetlenek és túl gyorsan peregtek, és úgy egyébként is... a pszichológusoknak nagyon rossz a humoruk. Másrészt pedig rohadtul nem vicces, ha egy előadó 60 hallgató jelenlétében jópofizásból suttogni kezd. Attól, hogy ő hallja, én a 4. sorból már rohadtul nem.
Szóval pánikszerűen rohantunk föl a höt toronyba, hogy leadjuk az órát, és hogy ne legyen lyukasórám, felvettem helyette ezt.. közép európai és keleti filozófia. Nem tudom... lehet baromi érdekes és jó, illetve lehet NAGYON nagyon unalmas is. Meglássuk.

Végül egy szemináriummal zártam a hetet, amire meglehetősen szkeptikusan ültem be. Összesen négyen jelentkeztünk rá a 11 helyből, és órakezdés után 10 perccel még mindig egyedül ültem a terembe. Akkor beesett egy lány, majd :20 körül a tanár is. Leült, elmondta hogy ez így nem vicces és toborozzunk embereket, másrészről pedig Ottlik irodalma lesz a téma, majd megköszönte jelenlétünket és :35 körül már el is viharzott, mi meg néztünk utána, hogy mi van.. :D

Mindenesetre egy plusz leányzó már biztos velem fog punnyadni az órákon, és további kettő is fontolgatta a dolgot, amíg a vonatra várva meséltem. Nem lenne rossz, határozottan családias óra lenne :D

A hét közepén van egy szép nagy lyuk, ugyanis szerdára semmi órát nem sikerült felvennem. Ez lett a jollyjoker nap, amikor néha kimegyek aerobikozni, illetve ekkor van az ETV gyűlés is a rend kedvéért.. úgy néz ki, hogy lesz egy állandó rovatunk a pártneremmel (lekopogtam), annak a forgatási ideje pont ideális lesz így szerdánként. Vagy hát lesz ahogy lesz, franc tudja még.

E mellé gondolkodtam magamnak okjn meg jogsim meg melón meg nyelvvizsgaelőkészítőn, meg nyelvvizsgán meg némi csekélyke szociális életre, ne adj isten tanulásra. Nem szoktam túlvállalni maam, cööööh.

Pártnerem egy tündérke. Rájöttem, hogy imádom, mert most még mindketten nyugodtak és lazák vagyunk és még tudunk beszélni a vizsgákon kívül másról is. Pártnerrel szép anyagok fognak készülni. Majd publikálom, hadd örüljetek amiért azonnal indulnak a kilinkelt videók :D

Hm, ennyi. Holnap pedagógia konferencián leszünk kicsimmel. Azt mondta, őt is érdekli, de szerintem csak a kedvemért jön. Örülés van továbbra is. :)

2010. február 18., csütörtök

Scrubs!

"Ahogy ránéztél, teljesen összezavartál, fogalmam se volt, hogy mi van."
"Hogy néztem? Próbáltam nem nagyon idióta lenni, csak.. amikor Cs beszélt, felénéztem, amikor Ő beszélt, akkor meg felé..."
"Ilyenkor az emberben benne van >a nézés<. Ahogy csillogott a szemed. Nem láttalak még így, de aranyos vagy."

Óóóistenem, milyen lehetek én most kívülről... :D

2010. február 15., hétfő

első nap

attaleborultszivarvégit... ez egy kemény félév lesz.. csak ma több infot préseltek az agyamba, mint előző félévben összesen..

2010. február 14., vasárnap

Gyöngyös dobozka

Csajooook! Nem adtam valamikor valakinek kölcsön egy 9rekeszes dobozkát? Átlátszó fedelű, piros/narancssárga/sárga színű lehetett, és egész biztos, hogy volt benne babarózsaszín és 2 különböző piros árnyalatú kásagyöngy (meg ezen kívül még 6 fajta gyöngy).

Nem életbevágóan fontos, de mégiscsak ül valakinél egy olyan 1000 forint értékű dobozka, és nagyon örülnék, ha visszajutna hozzám :) Köszönöm előre is!

2010. február 12., péntek

"Szépek ezek a borítók. Látványosak, jó a színvilág. Loptad őket, vagy kézzel tervezted?"
"legálisan letölthetők a sablonok"
"Nem a legalitása érdekel, hanem a kézügyességed."

... olyan könnyű elvenni az életkedvem.. főleg ha ezt családtag vágja a fejemhez.

Dicsekvés helye

Vééégre véégre vééééégre! Itt az ETV honlapja:
BAZINAGY LINK ITT, KATTOJJÁ ÉS NÉZZED!

Egyébiránt egy anyag, ami sajnos most épp nem aktuális, de zseniális, úgyhogy nézzétek meg számon fogom kérni! :) Az egyetemisták körében én kameráztam.. nem gondoltam volna, hogy Atesznál ennyire görnyedeztem, igazából nem bénázás volt, hanem annyira rázkódtam a röhögéstől, hogy nem bírtam megtartani a kamerát :D:D

Órarend

A csütörtök és a péntek még kicsit őskáosz szagú :\

Hétfő:Bev a PRbe, A komm és a média társ.története, Nyilvános beszéd és prezentáció, Befogadáselméletek, Nyelvészeti ismeretek

Kedd: A társ.tud. munka módszertana, Írástechnika, Bev. az újságírásba, Családszociológia, Érveléstechnika és vitakultúra

Szerda: Semmi. Alapból örültem ennek, de persze az ÖSSZES Lackfi óra ezen a napon lenne :(

Csütörtök: Elmefilozófia, Művészetfilozófia (vettem fel hozzájuk tartalékórákat, ha esetleg nem lennének jók :D), Viz.komm

Péntek: Egyetemes töri 19-90, Biblia1 (közben vallásfilozófia gyak, de ha olyan rémes, amilyennek hangzik, inkább leadom), Társadalom és szoc. politika

illetve sikerült Április 9-10es hétvégére szerezni egy tömbösített Személyiségfejlesztő gyakorlatot. Jobb lett volna február/márciusra, de ez se rossz :) csak el ne felejtsem.

Szóval egyelőre ez van. Meg izgulás. Nem jó ez az első hetes keresem-melyik-lehet-a-jó-óra dolog. Tarthatnánk már a 3.-4. hétben :D

Összesen jelenleg 50 kredit :DDDD De persze ebből még 3 tantárgy leadásesélyes, de 45 fölött maradok így is. Jessz.

2010. február 10., szerda

Borítók

Valami ilyesmiben gondolkodtam én :) Tudom, hogy egy -gondolkodással együtt is- 10 perces munka, de sok órám lesz, és mindet teljesen másnak akarom, úgyhogy ennyi :)[EDIT] Újratervezés, szereztem egy csomó új betűtípust, és felfedeztem a patternek létezését is, holnap újradolgozom mindet.. :D:D:D

2010. február 9., kedd

Nemzetközi

*Nura megváltoztatta személyes üzenetét. Új személyes üzenete: "tu es trés mignon :)"

Wikh üzenete:
*je suis trés mignon? ^^ vraimant? c'est trés gentilel4 :D

Nura/Keita - slytherin na'vi üzenete:
*nem, nem te vagy aranyos :P

Wikh üzenete:
*o
*je suis désolé :( tu parle france?

Nura/Keita - slytherin na'vi üzenete:
*non

Wikh üzenete:
*ahh

Nura/Keita - slytherin na'vi üzenete:
*io parlo poco italiano
*that is why i understand "tu parle france?"
*und ich liebe einen Jung
*ezért írtam ki személyes üzenetbe azt, hogy:
*tu es trés mignon

2010. február 8., hétfő

Órarend

Olyan kis büszke vagyok magamra, mindent sikerült felvenni, amit kinéztem :)) Eddig 40 kredit, de 3 órát még cserélni akarok szabadra. Jó félév lesz ez, érzem ;)

2010. február 6., szombat

Mmm

Ma, úgy döntöttem, ki fogok dobni egy valagnyi pénzt az ablakon egy jóféle Subway szendvicsre.
Persze az is lehet, hogy az itthoni pajzeres is jó lenne, ha megmozdulnék....

:D

Belchir üzenete:
*mi a helyzet?
*felnéztem egy kicsit emesenre, hátha van fent valaki

Nura/Keita - slytherin na'vi üzenete:
*hát, fáradtka vagyok, pedig nem csináltam semmit :D
Belchir üzenete:
*néha az is elég fárasztó :)
*milyen napod volt?

Nura/Keita - slytherin na'vi üzenete:
*kellemes
*nyakláncot fűztem, masnit varrtam, táskát díszítgettem
*kb mint az oviban

2010. február 5., péntek

2010. február 3., szerda

Az derék


Erre az órára én be akarok ülni. :D

2. félév

Eddig 44 kredit, ha mindent sikerül felvennem. Ebből 11 vizsga és 6 gyakorlat, ebből egy egyhétvégés tömbösített, tehát igazából csak 5. Relatív elégedett vagyok, csak az nem tetszik, hogy szerdán nem lesz órám, és az ETVs szeánszokra majd este kell kijárni..
Még szerencse, hogy valaki felajánlotta, hogy kijön velem ;)

2010. február 1., hétfő

Hétfő van

Már meg is kaptam itthon, hogy túl sokat csavargok, pedig még el se indultam igazán.. :)

Péntek - Romantikázás, aztán Márk szülinapja

Szombat - (változatos!) Romantikázás aztán Hajni szülinapja

Vasárnap - Jézusom, nem emlékszem... Szerintem itthon maradtam a seggemen.. :DD

Hétfő (ma) - Ördögöm, Angyalom, westendelés, és soksok pletykázás :) Aztán délután Ibuval és Danival találkozó az Örsön, elverekedtük magunkat a 16. kerületi okmányirodáig, ahol kiröhögtek minket amiért odamentünk. Utána randomkodás az Ikeában, Ibuval megterveztük leendő csaj-lakunkat (bár mikor fogunk mi költözni..? :D), és végül futás haza.

Kedd - Okmányiroda (megint), Bank (de a pénzmozgató-féle, nem a diszkó), Könyvtár, aztán spuri haza egy percre, és este remélhetőleg romantikus korizás és nagy seggreesések a jégen :)

Szerda - Délelőtt Ibu és Ely, lolikészülődés, a délután még bizonytalan (=szabad)

Csütörtök - Lolikészülődés, illetve Angyalomhoz ki Érdre, kapok szurit a fülembe

Péntek - Nagyonlolikészülődés

Szombat - Lolitali nap és Ely névnap :))

Vasárnap - Izgulás a neptun miatt

Hétfő - Startol a neptun