2011. február 27., vasárnap

azt álmodtam, hogy egész budapesten keresztül üldöztek valami bogárszerű ufók, akik elől menekültem. végül egy buszvezető azt mondta, nem látnak a sötétben, és ha behúzódom egy árnyékba, nem fognak észrevenni. észrevettek és elhurcoltak, majd a szállásukon kiderült, hogy én is egy vagyok közülük, csak megőrültem, és embernek képzelem magam.
nahát.

2011. február 26., szombat

csak a tisztánlátás kedvéért

szeretném, ha mindenki felfogná végre:
nem azért veszekszem sokat azokkal, akik tetszenek, mert "félek, hogy beléjük szeretek", hanem mert a nagy részük idióta.

köszönöm.

2011. február 24., csütörtök

összefoglaló az újplatonizmusról

i.sz. III. század közepétől, Plótinosz iskolaalapításától, „pogány filozófia”

egyetlen ellenfele a kereszténység, keresztény filozófia


Plótinosz: (204/5-270)

 • alapító. szándéka: platonizmus, nem újplatonizmus.
 • élt: Egyiptom, Alexandria, Róma (filo. iskola alapítás)
 • a nagy filozófiai kérdésekre a klasszikus görög filozófiai hagyományokban keresi a választ, és filozófiai érvelésében is makacsul ragaszkodik hozzájuk (pl. vita a gnosztikusokkal)
 • vizsgálódásmódszerei is hellenisztikusak: a fogalmak univerzális jelentéseit veszi alapul. ezeknek a jelentéseknek a megértéséhez a klasszikus görög magyarázatokhoz fordul. a platonisták később egyetértenek abban, hogy Platón írta meg a mindenkori igazságot. -> SOHA nem szállnak szembe Platón tanaival
 • elutasította a szeptikus és epikureus irányzatokat, írásaiba beleépített a peripatetikus és sztoikus iskolákból
 • teoretikus modell: Feltételestől Feltétlenig egyszerű eljutni. de hogyan lesz a Feltétlenből Feltételes? (Egy, Értelem, Lélek)
 • világlélek egyenrangú az emberi lélekkel, a feltételes mindig rendelkezik a feltétlen egyes elemeivel

Porphüriosz (234-305) és Iamblikhosz (245-325)

 • Plótinosz halála után két irányzat alakul ki
 • Porphüriosz:
 1. hangsúlyossá válik a felfogható valóság egysége, metafizikai elmélete egyszerűbb.
 2. erős érvek a kereszténység ellen.
 3. elveti a világvége elméletet, mert az kizárja isten jószándékát.
 4. az erény négy fokozata: polgári (szenvedély), megtisztító (lélek és test), teoretikus (az érték vizsgálata), paradigmikus
 5. lét, élet, értelem || isten, a belőle áradás és a visszatérés è Szent Háromság tan!!
 • Iamblikhosz:
 1. strukturált valóság
 2. metafizikai elméletében a magasabb szinteket emelte ki
 3. 10 kötetes sorozat Püthagorasról
 4. vallási hagyomány és platóni filozófia összehangolásának vágya
 5. istenivé válás (visszatérés) theurgikus módszerekkel
 6. isteni és emberi lelkek különbözőek, a feltételes nem tartalmazza a feltétlent
 7. az athéni platonisták értettek egyet tanaival
 8. két évszázadon át mérvadóak voltak elméletei a platonikusok körében
 9. *Dionüsziosz
 10. legnagyobb hatásuk a latin nyugaton volt
 11. pl. porph. nemi kérdése (1. létezik? 2. testi vagy testetlen? 3. ha testetlen, önállóan létező-e) univerzálévita lett (fordítások: latin, szír, arab)

Az athéni és alexandriai iskola

 • v. sz.
 • Athén: Plutarkhosz
 1. metafizika, teológia, pogány vallás védői
 2. Platón műveit kommentálják
 3. filozófia: megtisztulás útjának egy szakasza
 • Alexandria: Hüpatia, Szünesziosz, Hieroklész
 1. Arisztotelész műveit kommentálják
 2. vallási szempontból semleges logikai kérdések -> kompromisszumok a keresztényekkel

a világ örök, isteni és tökéletes

2011. február 23., szerda

57 kredites áttekintés

Nos így a második héten már van bátorságom ahhoz, hogy összefirkáljam véleményem a két szakirány+minor csodáiról, ofc tárgyanként, személyeskedve és mindenkit megsértve.

HÉTFŐ
Ágazati esztétika, képi és nyelvi média: Hétfő reggel nyolc. Persze, előre megjegyezném, hogy én voltam a ludas, amiért eszembe se jutott rákeresni a tematikára, de azért elmondom, csalódás volt. Az én pici huszadik-huszonegyedik századi fejemben a „média” egyenlő a tévé, rádió, újság, hírközvetítés, kultúra, satöbbivel. Nos ezen az órán megtanultam, hogy a média jelenthet közvetítő médiumot is, nevezetesen kép médiumot, ami nem más, mint a festészet, festmény, illetve nyelvi médiumot, ami pedig irodalom, vagy versek. Miután rájöttem, hogy az én képzetem és a valóság nagyjából ég és föld viszonyában állnak, leadtam, de esztétika szakos ismerősöm tanácsára mégis visszavettem. Marad. Remélem nem bánom meg. A vizsga szóban lesz, állítólag szövegértés jellegű feladattal.
Újságírás projekt 1: Egy riportot és egy interjút kell készítenünk. Semmi meglepő nem volt, témám pedig reményeim szerint van. Az interjút egy kortárs filozófussal szeretném elkészíteni, a riport pedig valószínűleg anya CICDs melójáról fog szólni.
Digitális fotó, grafika, animáció: Már előre tudtam, mire számítsak. Jó óra lesz. A jegyet egy tipográfiai alapú stop-motionért kapjuk.
Általános filozófia: A filozófia és az idő problémája. Nagyon érdekes óra, egészen meglepő módon az idő paradoxonjairól és meghatározhatatlan mi voltjáról van szó. A tanár aranyos, mosolygós, csak mivel vérbeli filozófus, hajlamos az elkalandozásra. Az első órán az anyagon kívüli megjegyzései a 90ből cirka 60 percet tettek ki. Három beadandó kell majd a tárgy elvégzéséhez, és meglepő módon szemináriumi létre ellenére nincs katalógus.

KEDD
Szakújságírás 1.: belpolitikai újságírás. a szokásos bácsink tartja, és bár túl vagyok már két előadáson, semmi sem maradt meg. ezen a ponton jegyezném meg, hogy jegyzetért igen-igen hálás lennék. Szóbeli vizsga.
Vallásfilozófia: Az igaz szerelem! Nagyon jó az óra, szemináriumi méretű előadás. Vallástörténettel kezdtük, majd volt egy rövid nyelvészeti jellegű szóelemzés. Ez kicsit távolabb áll tőlem, de következő órától végig a vallásfilozófia problémáiról, paradoxonjairól és összeférhetetlenségeiről lesz szó, remélhetőleg nem csak a kereszténységben, hanem minden vallásban. Két kötelező és egy ajánlott olvasmány van, szóbeli vizsga.
Információs műfajok: Híreket írogatunk minden órán plusz házi feladatnak is. Nem tudom, mi lesz a végső jegy követelménye. Talán a folyamatos munka.

SZERDA
Esztétikai alapfogalmak: Semmi köze a tárgy címéhez. A „szépség” fogalmáról lesz szó egész félévben, filozófiai és esztétikai meghatározásban. Egy kötelező, két zh és ajánlott jegy. A tanár érdekesen adja elő az órát, lehetőség van beszélgetésre, és –szerintem- jó a humora is.
Szakszöveg olvasás idegen nyelven: Németül. Nehéz a szöveg, de a tanár nagyon türelmes velünk. Van két német erasmusos is a szemináriumon velünk, így a szövegek mellett beszélgetni is szoktunk a szövegről (pl. a közszolgálati és kereskedelmi tévé kapcsolatáról, médiatörvényről, satöbbi)
Társadalomtörténet 2: Az első órát nem tartotta meg, nyilván a huszadik századról fog szólni. A google alapján (mert új az előadó) társadalomtörténelemből doktorált. Utolsó órán lesz lehetőség megajánlott jegyet szerezni.

CSÜTÖRTÖK
Közéleti és politikai kommunikáció: Hiányzik Aczél. Nagyon, nagyon negatívan álltam ehhez az órához. Úgy ültem be, hogy ha törik, ha szakad, én utálni fogom, végigduzzogom az egészet. Bánattal vegyes öröm volt az óra, egy kellemes csalódással megfűszerezve. Akármennyire próbáltam utálni az órát (főleg, hogy az elején kikötötte az előadó, nem akar laptopokat látni a teremben, mindenki papírra jegyzeteljen), annyira jól tartotta meg. Érdekessé tette az általam megvetett közéletet, és minden mondatából sugárzott, hogy tényleg szakértője a témának. Vizsga lesz, a pletykák szerint szóbeli, én reménykedem, hogy írásbeli.
Esztétikatörténet, középkor: Szeminárium. Minden órán megismerkedünk egy (általam többnyire nem ismert) filozófussal, otthon el kell olvasni egy szövegét, és ezt megtárgyaljuk a következő órán. Minden alkalommal lehet készülni kiselőadásokkal, melyek témáját és olvasnivalóját az oktató határozza meg. A féléves jegy nyilván a kiselőadásokból, jelenlétből, órai aktivitásból fog állni.
Kereszténység-kultúra-média: no comment. írásbeli vizsga.
Médiagazdaságtan: Annyit tudok mondani róla, hogy leadtam érte az iparművészetit :) Természetesen megajánlott jegy, kiváló előadások.

PÉNTEK
Ágazati esztétikák, irodalom: Az előadó szétszórt és unalmas, nem tudni még (mert nem döntötte el), hogy miről fog szólni az óra, nem tudni, mik lesznek a követelmények. Egyszerre tartja Ba-n, Ma-n, és osztatlanon is. Nem baj, túléljük.
Biblia I.: Relatíve érdekesen megtartott óra, szúrópróba-szerű katalógus.
Szakújságírás II: Külpolitikai újságírás. A HírTV külpolitikai főszerkesztője tartja. Először tanít nálunk, így nagyon színes és információgazdag az előadás, jól lehet vele beszélgetni, türelmes és elnéző, ha hülyeséget mondunk (khm, mondok). Riportokat nézünk, különböző országok politikai helyzetéről beszélgetünk, ahogy kell. A számonkérés még nincs letisztázva.
Egyetemes filmtörténeti szemle: Bámulatosan jó óra. Most először érzem ennek az előadónak a kapcsán, hogy szívesen beszél valamiről. Az óra alkalmanként 4x45 perc (tehát egyik értelemben 4, másik értelemben 3 óra). Az első két blokkban filmtörténelemről tart előadást, majd egy 10 perces szünet után bekapcsol egy, az órai anyag időszakának megfelelő filmet, amit megnézünk. Első órán pl. egy 1916os, két órás némafilmet néztünk. Bár sokan szörnyülködnek a gondolattól, én élveztem. Ez jó zárása a hétnek, csak mostanra az akkumlátorom már vészesen lemerülőben van. Vizsga írásban.
Hát így.

2011. február 21., hétfő

Feladat: Közmunka diákoknak

Az új kormány számos ötlettel állt elő az utóbbi háromnegyed évben. Számos újítást vezetnének be a többek közt a közoktatásba is, mely nagy vitát váltott ki a civil rétegből. A témában a leginkább visszhangoztatott név Hoffmann Rózsáé, aki nem mellesleg karunk egyik oszlopos előadója a pedagógusképzésben.

Az oktatási koncepció egyaránt magába foglalja az egyetemi és középiskolai oktatás módosításait, előbbiben többek közt a hallgatói önkormányzat hatáskörét, a vizsgák számának felső határát és a felvételi követelményeket változtatná meg, míg utóbbiban a középiskolai tanulmányaikat kezdők felzárkóztató programjáról, a tanárok kötelező óraszámának módosításáról, az osztályok létszámának módosításáról, és legalább ötven óra kötelező közmunkáról szól, a középiskolában.
Közmunka. Még a felnőttek körében sem a legnépszerűbb szó, fogalom. Vidéki kis falvakban a munkanélküliek unaloműzője, sőt, van, ahol a segély feltételeként szabják meg. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium úgy fogalmaz: „A regisztrált álláskeresők számára határozott idejű, átmeneti foglalkoztatást jelentenek a közmunkaprogramok.” Közmunkának minősül, a teljesség igénye nélkül az erdőművelés, vasút tisztítás, ár- és belvízmegelőzés segítése (például árokásás) és közút-menti munka.

Úgy vélem, abszolút pozitív a kezdeményezés, főleg a pesti diákok számára. Az ötven óra közmunkát összesen négy év alatt kellene elvégezni, tehát évente körülbelül 13 óra munkára lennének kötelesek. Ez elvégezhető akár hétvégente, akár nyaranta. A nem-városi gyerekek talán észre se veszik ezt a plusz ötven órát. Én magam is „tanyán” nőttem föl, számomra természetes volt az ásás, barkácsolás, a kert gondozása, a jégkárok utáni restaurációk, kisebb építkezések. A ház körül semmi sem volt bolti, legfeljebb az anyagok, mindent nagyapám ötletei alapján építettünk meg, az öntözőrendszertől kezdve egészen a hintáig. A szőlőültetvényen segítettem rendezgetni a leveleket, az indákat, aratáskor ott voltam a szakmunkásokkal szedni a termést. Számomra ez természetes volt, és évente valószínűleg sokkal többet dolgoztam, mint ötven órát.

Egy pesti, vagy nagyvárosi számára ez a világ talán teljesen ismeretlen. A munka kimerül a szoba takarításában, a mosogatásban, esetleg ha elmúlt tizenhat éves, akkor a szórólapok osztogatása a városban. De nem tudják, milyen az, ha a villany, a higiénia nem természetes. Nem tudják, milyen az, ha a belvíz miatt egy élet munkája vész el, ha az út járhatatlanná válik a természet puszta ereje miatt. Ezekről legfeljebb a televízióban informálódnak. A televízió szintén egy komoly kérdés ebben a témában, ugyanis egyszerre hoz közel és szigetel el teljesen a világtól. Látjuk a bajt, a könnytől ázott szemeket, az elkeseredett embereket. De ők „ott” vannak, mi pedig „itt”. Nem érzünk semmit irántuk, nem értjük meg a problémáikat. Tudomást is veszünk róluk, meg nem is.

Általános iskolában voltam végzős, mikor az évnyitó beszédben az igazgató büszkén mesélt a legújabb program sikeréről: az elsős diákokat elvitték vidékre, a természetbe. Állítólag a gyerekek egy része sírva fakadt, mikor meglátta, hogy a tehén nem lila. Komolyan ilyen generációt akarunk nevelni?

Szükség van a közmunkára.

2011. február 19., szombat

néha az az érzésem, hogy nem vagyok egészen kompatibilis az emberiséggel. nem arra a "nem találom a helyem a világban" érzésre gondolok, hanem a "én Aról, ti meg Zről beszéltek" -re.

2011. február 13., vasárnap

honnan tudod, hogy a múltad tényleg megtörtént?
vannak fényképek, mások is elmesélik, hogy ők is arra emlékeznek, mint te.. de azon túl, mid van? honnan tudod, mi az, amit álmodtál, és mi az, ami ténylegesen megtörtént, ha se fénykép, se ismerős nincs, aki megerősítene?